Okolí

Městečko Horažďovice se rozkládá na levém břehu zlatonosné řeky Otavy. Odedávna je spojeno s historií nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji a tento název – kraj Prácheňský - se udržel v podvědomí lidu až do dnešní doby. Do 13. století se Prácheňským krajem rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V 15. století již zahrnoval i oblast Netolicka, Písecka a Blatenska.

Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu. Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel pany Marie. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál již zmíněného zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie. Nedaleko Horažďovic můžete najít bývalé lázně; léčivý pramen zde vytéká pod kapličkou sv. Anny do dnes.

Prácheň - zřícenina gotického hradu baronů ze Strakonic z doby po r. 1315. Dochovány zbytky věží, hradeb a bašt.

Rabí - nejrozsáhlejší zřícenina v ČR, hrad založen zřejmě v době kolem roku 1300 některým z potomků rodu pánů z Velhartic. Poprvé je však Rabí písemně zmíněno až roku 1380 jako majetek Půty Švihovského z Rýzmberka. Hrad dvakrát obléhali a dobyli husité. V roce 1421 byl před jeho hradbami těžce zraněn Jan Žižka do zdravého oka. Součástí prohlídkové trasy jsou rozsáhlá hradní sklepení, expozice gotických a renesančních kachlů s replikou pozdně gotických kachlových kamen, expozice archeologických nálezů z přelomu 15. a 16. století a 26 metrů vysoká vyhlídková věž. Bývalá hradní konírna slouží jako výstavní prostor, koncertní a svatební síň. Během sezóny probíhá na hradě řada kulturních akcí a v podhradí ukázky sokolnictví. ze 13.století.

Kašperk - malebný gotický hrad v krásném prostředí šumavských kopců, založený v roce 1356 Karlem IV. sloužil především k ochraně nedalekých zlatých dolů, Zlaté stezky vedoucí z Bavorska do Čech a k zabezpečení zemské hranice, nejvýše položený hrad v Čechách.

Velhartice - areál hradu Velhartice patřil k ojedinělým dílům české hradní architektury.Byl založen na přelomu 13. a 14. století. Jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce zvaného Rajský dům s věží Putnou, která měla obranný i obytný charakter. Obě tyto části spojuje mohutný kamenný most se čtyřmi lomenými oblouky.

Lnáře - první zmínky o vsi pocházejí z roku 1313. Již tehdy byla proslulá rybníkářstvím. Traduje se, že zde bývalo 365 rybníků a každý přestupný rok se zakládal další. Ve vsi stávala gotická tvrz, která byla v roce 1597 přestavěna renesančně do zámecké podoby. Zámeček byl upraven na pivovar a od osmdesátých let 20. století je využíván pro bytové účely.V jeho těsném sousedství byly v roce 1670 položeny základy nového raně barokního zámku. Stavba tohoto známého sídla byla dokončena v letech 1683 - 1686.

Strakonice - Nejvýznamnější a nejstarší památkou Strakonic je stejnojmenný hrad, který dnes stojí téměř v centru města na pravém břehu řeky Otavy. Jeho zajímavostí je nezvyklé spojení panského sídla s komendou johanitů. Na jižní straně areálu hradu stojí klášter s kostelem sv.Prokopa.

Blatná - První dochovaná zpráva o Blatná je datována rokem 1235. Před koncem 13. Století je doložena existence hradu v souvislosti s majetkovými převody s dvorcem pod ním.

Nejstarší částí hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220. Je pravděpodobné, že již v první polovině 13. století zde byl palác s kaplí, ohražený zděnou hradbou. V té době byla Blatná v držení Bavorů ze Strakonic. Středověký stavební vývoj hradu je dosti složitý. K obvodové hradbě předhradí, datované k přelomu 13. a 14. století přibývali stavby. Před rokem 1407 to byl Starý palác v severozápadní části hradu, postavený za dalších majitelů Blatné, pánů z Rožmitálu.

Výjmečná malířská výzdoba interiéru sálu ve druhém patře Starého paláce je patrně dílem malířeze zemí frankovlámské oblasti, který pravděpodobně přicestoval s panem Lvem z Rožmitálu v roce 1467 ze zpadní evropy. Malby byly restaurovány společně se stavební obnovou paláce v letech 1974 - 1975. nástěnné malby restaurované v roce 1977 jsou téř ve druhém patře vstupn věže: Datování maleb do doby kolem roku 1480 určuje i stáří věže. Na věž navazuje kaple z 19. století se zbytky staršího zdiva a jihovýchodní budova z 15. století, upravovaná v polovině 19. století architektem B. gruberem. Následuje rejtův palác v jihozápadní části, postavený v letech 1515 - 1530 Benediktem Rejtem a obsahující i části staršího zdiva. Do předrejtovské výstavby se ještě řadí palác z počátku 15. století přestavěný za hrabat z Rozdražova koncem 16. století. Současně s přestavbou tohoto paláce vzniklo i nižší křídlo s kuchyní a vinopalnou, připojující se ke Starému paláci.

Cyklotrasy:

Šumava a Pošumaví se v posledních letech staly rájem cyklistů, také na Horažďovicku naleznete řadu značených cyklotras. Můžete využít též stezek pro pěší turistiku.

Stezky nejen v blízkém okolí:

Naučná stezka Povydří je 7,5 km dlouhá, výchozími místy pro procházku podél řeky Vydry jsou Čeňkova Pila a Antýgl.
Výchozím bodem naučné stezky zaměřené na důlní činnost v okolí Hor Matky Boží je sušické muzeum.

Toulat se můžete i okolím Kašperských Hor, existuje zde naučná stezka Cestou zlatokopů o délce 7,5 km. Najdeme zde i několik vycházkových okruhů.

Naučnou stezku Hamižná Hora máte možnost projít asi 800 metrů od Hartmanic.

Vintířova stezka vede z Niederaltaichu přes místa Vintířova působení na bavorské straně Šumavy naším regionem od Prášil přes Hartmanice, Annín, Sušici, Horažďovice až do Prahy.

Kontakt:

Miloslav Svatoš
Komenského 655
341 01 Horažďovice

+420 376 511 310
+420 602 188 070
svatos@penzionhorazdovice.cz

http://www.hotel-ubytovani.com

Zajímavý odkazy:

www.cenkovapila.cz

www.susice.cz

Informace o stránkách:

Miloslav Svatoš - Všechna práva vyrazena

Tvorba stránek, webdesign: Petr Tichý